Auto Storiche Lancia

Lancia Aurelia – 1950
Lancia Appia – 1953
Lancia Flaminia – 1957
Lancia Flavia – 1960
Lancia Fulvia – 1963
Lancia 2000 – 1971
Lancia Beta – 1972
Lancia Stratos – 1973
Lancia Montecarlo – 1975
Lancia Gamma – 1976
Lancia Delta – 1979
Lancia Trevi – 1980
Lancia Rally – 1982
Lancia Prisma – 1983
Lancia Thema – 1984
Lancia Dedra – 1989
Lancia Delta – 1993
Lancia K – 1994
Lancia Y – 1995
Lancia Lybra – 1999
Lancia Thesis – 2002