Listino Scooter Motron

Motron Breezy

Motron Breezy 50 (2,9 CV) 1.599 euro

Motron Ideo

Motron Ideo 50 (2,9 CV) 1.799 euro
Motron Ideo 125 (7,2 CV) 1.999 euro

Motron Ventura

Motron Ventura 125 (9,8 CV) 2.399 euro