Listino Moto Zontes

Zontes 125-G

Zontes 125-G1 (15 CV) 2.990 euro

Zontes 125-U

Zontes 125-U (15 CV) 2.990 euro

Zontes 310-R

Zontes 310-R1 (35 CV) 4.690 euro

Zontes 310-X

Zontes 310-X1 (35 CV) 4.990 euro

Zontes 310-T

Zontes 310-T1 (35 CV) 5.190 euro
Zontes 310-T2 (35 CV) 5.190 euro

Zontes 310-V

Zontes 310-V (35 CV) 5.390 euro