Listino Moto KTM

KTM Duke

KTM 125 Duke (15 CV) 5.450 euro
KTM 390 Duke (44 CV) 6.450 euro
KTM 890 Duke L (95 CV) 10.700 euro
KTM 890 Duke (116 CV) 11.150 euro
KTM 890 Duke GP (116 CV) 11.350 euro
KTM 890 Duke R (121 CV) 12.490 euro

KTM RC

KTM RC 125 (15 CV) 6.100 euro
KTM RC 390 (44 CV) 7.100 euro
KTM RC 8C (128 CV) 35.000 euro

KTM Adventure

KTM 390 Adventure (44 CV) 7.350 euro
KTM 890 Adventure L (95 CV) 14.050 euro
KTM 890 Adventure (105 CV) 14.050 euro
KTM 890 Adventure R (105 CV) 15.290 euro

KTM Enduro

KTM 690 Enduro R (75 CV) 11.850 euro

KTM Supermoto

KTM 690 SMC R (75 CV) 11.850 euro

KTM Super Adventure

KTM 1290 Super Adventure S (161 CV) 19.750 euro
KTM 1290 Super Adventure R (161 CV) 20.650 euro

KTM Super Duke

KTM 1290 Super Duke GT (175 CV) 20.690 euro
KTM 1290 Super Duke R (180 CV) 19.590 euro
KTM 1290 Super Duke R Evo (180 CV) 21.450 euro
KTM 1290 Super Duke RR (180 CV) 25.590 euro

Brabus 1300R

Brabus 1300R (180 CV) NC